Home | אודות

אודות

 • סטאט נט – מכון מחקר ייחודי שמתמחה בחברה הערבית בישראל, ובחברה הערבית הפלסטינית בגדה המערבית ובעזה. המכון מכוון תפיסתית להעניק לכל גורם ולקוח שמתכוון לעבוד עם החברה הערבית הן בישראל והן ברשות הפלסטינית חשיפה אמתית , ייעוץ ופתרונות מקיפים וכוללים, בהתאמה פרטנית לכל קבוצת אוכלוסייה ו"מגזר" למאפייניו ודפוסי התנהגותו הייחודיים, תוך שימוש בכלי מחקר מתקדמים.
 • מכון המחקר מבצע מידי שנה, עשרות אלפי ראיונות בקרב כלל אוכ' ישראל ובהתמחות בחברה הערבית בישראל ופועל בכמה תחומים עיקריים:
 • סקרי דעת קהל כמותיים:
  • מדידת אחוזי הצבעה והתווית אסטרטגיה להעלאת אחוז ההצבעה
  • סקרים פוליטיים ארציים
  • סקרים פוליטיים ובחירות מוניציפליות
  • מגזר העסקי (עסקים בבעלות ערבים)
  • מגזר הפרטי (1.9 מיליון תושבים ערבים בישראל ו4.5 מליון תושבים ברשות הפלסטינית)
 • ראיונות עומק
 • מחקרי שיווק, ואפקטיביות קמפיינים ומדידה והערכה לשביעות רצון לקוחות
 • בדיקות היתכנות ופוטנציאל שוק וייעוץ אסטרטגי 
 • מערכות מידע ומגוון דוחות 
 • טיוב והשבחת מאגרי מידע
 • המכון מעסיק כוח האדם מהמגזר הערבי, עם ידע מקצועי המסוגל לבצע את העבודות הנ"ל בזמן ובאיכות גבוהה לשביעות רצון הלקוח.
 • המכון בעל ניסיון בתכנון ביצוע וכתיבת דוחות סטטיסטיים מקצועיים, והתוויית אסטרטגיית פעולה שישפרו את סיכויי הצלחת הלקוח בהשגת יעדיו.  
 • ניתוח הממצאים נעשה ע"י יועץ סטטיסטי בעל לפחות תואר שני בסטטיסטיקה, וניסיון של לפחות 10 שנים בתעשייה.
 • המכון שומר על סודיות מוחלטת של תוצאות הסקרים והעבודות המוזמנות, ועל סודיות מזמין העבודות.

בכל הסקרים שביצע מכון מחקר סטאט-נט, ואשר הושוו לתוצאות סופיות במערכות בחירות ממוצע הסטייה היה 1.2% מתוצאות האמת לכל היותר

מייסד החברה

מר יוסף מקלדה

בעל תואר שני בסטטיסטיקה ותואר שני בלימודי איכות ובעל ניסיון של 15 שנה באנליזה וייעוץ סטטיסטי בחברות מובילות בתעשייה, אינטל , ebay.com, לוגיה גרופ. מנכ"ל מכון המחקר סטאטנט החל מ, סוקר חדשות 13 לחברה הערבית מזה 8 שנים